About Us

บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด

เกี่ยวกับเรา

     กว่า 14 ปี ของการดำเนินธุรกิจฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและการควบคุมคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น และความตั้งใจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงได้คัดสรรฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคารที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ทันสมัย 

     โดยการพัฒนาสินค้าร่วมกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติในการสร้างนวัตกรรมใหม่ สำหรับฟิล์มนาโนคาร์บอนผสมผสานเซรามิค (Nano Carbon vs. Ceramic Film) ทำให้ได้ฟิล์มที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากยิ่งขึ้น และมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ จึงไม่รบกวนคลื่นสัญญาณต่างๆ ช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นเยี่ยม

    บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นและพัฒนาฟิล์มกรองแสงแห่งนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถช่วยลดปัญหาความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด ป้องกันปัญหามะเร็งผิวหนัง สร้างความสุข ความสบายตลอดการเดินทาง ช่วยประหยัด พลังงานลดภาวะโลกร้อน และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพต่อเนื่องตลอดไป

ผลการสำรวจตั้งแต่ปี 2551-2559

58% ปี 2551

65% ปี 2552

69% ปี 2553

77% ปี 2554

79% ปี 2555

81% ปี 2556

83% ปี 2557

85% ปี 2558

88% ปี 2559

SOME OF OUR FEATURED BRANDS

Back to top