Blog

บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด

ฟิล์มนิรภัย

บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด
  • July 27, 2015
  • Uncategorized
  • Posted by
  • Comments Off on ฟิล์มนิรภัย

img-1ฟิล์มนิรภัย คือ ฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแบบเดียวกันกับฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ หรือฟิล์มกรองแสงติดอาคารทั่วไป มีความแตกต่างตรงการเพิ่มชั้นโพลี   เอสเตอร์ และปริมาณกาวชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการยึดติดอย่างเหนียวแน่น ที่มีมากชั้นกว่าฟิล์มกรองแสงทั่วไป การเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์และปริมาณกาวจะมากกว่าในปริมาณเท่าใด ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแรงทนทานที่ต้องการ การติดตั้งฟิล์มนิรภัยที่กระจกธรรมดาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแรงในการลดแรงกระแทกจากวัตถุภายนอกได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือการทุบกระจกเพื่อโจรกรรมทรัพย์สิน ฟิล์มนิรภัยจะช่วยยึดกระจกที่แตกออกไว้ด้วยกัน โดยจะช่วยป้องกันอันตรายจากความเสียหายของชีวิตจากเศษกระจก ความหนาของฟิล์มนิรภัยที่มีมาตรฐานและคุณภาพเยี่ยมอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.0 มิล (.0015-.0020 นิ้ว) ฟิล์มนิรภัยที่มีความหนาในระดับ 2.0 มิล จะถูกจัดเป็นฟิล์ม Class C เท่านั้น หากเป็นฟิล์มนิรภัยที่มีคุณภาพจะต้องหนาตั้งแต่  4 มิล หรือ 100 ไมครอนขึ้นไป

     ฟิล์มนิรภัย มีความหนาระหว่าง  4 มิล  – 14 มิล สำหรับรถยนต์นิยมเลือกใช้ความหนา 4 มิล เพราะถือเป็นความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล และหากมีความหนามาก ราคาก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในการติดตั้งฟิล์มรถยนต์ และฟิล์มนิรภัยช่วยป้องกัน   รังสียูวีได้มากถึง 99% และลดความร้อนได้ดี และช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในรถไม่ให้เสื่อมคุณภาพเร็ว

     ข้อดีของการติดฟิล์มนิรภัยอีกอย่างหนึ่งคือ จะช่วยลดความเสียหายจากการทำลาย หรือการโจรกรรมทรัพย์สินได้ดีมาก ฟิล์มนิรภัยจะทำหน้าที่ยึดติดกับกระจกได้เหนียวแน่นกว่าฟิล์มกรองแสงทั่วไป ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระจกได้สูงถึง 500 เท่า และถึงแม้กระจกจะถูกทุบจนแตก ฟิล์มนิรภัยก็ยังสามารถรองรับกระจกที่แตกเอาไว้ ยากต่อการที่ผู้ประสงค์ร้ายจะบุกรุกเข้ามาทำอันตรายผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์

Back to top