ฟิล์มอาคาร

Building Film

SO-KOOL NANO CERAMIC SERIES

      SO-KOOL Nano Ceramic Series ฟิล์มคาร์บอนผสมผสานกับฟิล์มนาโนเซรามิค Carbon vs. Ceramic window film มีคุณสมบัติ พิเศษ คือ การไม่ดูดความร้อนเข้ามาภายในอาคารบ้านเรือน เมื่อเแสงอาทิตย์ส่องโดนตรง  ทั้งยังมีทัศนวิสัย ชัดเจนเป็นเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน หรือในสภาพอากาศต่างๆ เนื้อฟิล์มมีความเหนียว ทนทาน ยืดหยุ่นสูง สามารถทนอุณหภูมิได้ทั้งสูงและตำ่ สามารถลดแสงและลดความร้อน ได้ดีมาก แต่ยังคงความโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็น ภายนอกได้ชัดเจน ช่วยป้องกันจากปัญหามะเร็งผิวหนัง และผิวดำ และมีคุณสมบัติพิเศษไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ จึงไม่รบกวนคลื่นสัญญาณต่างๆ เช่น  SMART PHONE และคลื่นสัญญาณวิทยุ ฯลฯ ยังช่วยดูแลและรักษาอุปกรณ์    ต่างๆ ภายในบ้านให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อลอกฟิล์มออกไม่ทิ้งคราบกาว  ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย SO-KOOL Nano Ceramic Series ยังมีความคงทน เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพของฟิล์มได้ยาวนานถึง 10 ปี

SO-KOOL SECURITY SERIES

     SO-KOOL Security Series เป็นฟิล์มนิรภัย ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง มีชั้นกาวที่เหนียวแน่น เมื่อเกิดแรงกระแทกจากวัตถุ จะเกิดการยึดเกาะชั้นฟิล์มกับกระจกแบบใยแมงมุมไม่ให้แตกกระจายอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่อาศัยในอาคาร  มีความหนามากกว่า 4 mil มีความแข็งแรงและทนทานแรงกระแทกจากวัตถุภายนอกได้ถึง 400ฟุต/ปอนด์ ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล และช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต สูงถึง 99% สร้างความมั่นใจ คุ้มค่าสำหรับการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน และลดความร้อนได้ มากที่สุด เมื่อเทียบกับฟิล์มในระดับเดียวกัน

SO-KOOL HAPPY

     SO-KOOL Happy เป็นฟิล์มยอดนิยม ผ่านกระบวนการผลิตที่มาตรฐานในระดับสากล ลดความร้อนดีเยี่ยม ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99% ทัศนวิสัยชัดเจน  จึงไม่รบกวนคลื่นสัญญาณต่างๆ เช่น SMART PHONE มีความทนทานสูง รับประกัน ปี

Back to top