About Us

เกี่ยวกับเรา

     กว่า 16 ปี ของการดำเนินธุรกิจฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและการควบคุมคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น และความตั้งใจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงได้คัดสรรฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคารที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ทันสมัย 

     โดยการพัฒนาสินค้าร่วมกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติในการสร้างนวัตกรรมใหม่ สำหรับฟิล์มนาโนคาร์บอนผสมผสานเซรามิค (Nano Carbon vs. Ceramic Film) ทำให้ได้ฟิล์มที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากยิ่งขึ้น และมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ จึงไม่รบกวนคลื่นสัญญาณต่างๆ ช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นเยี่ยม

    บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นและพัฒนาฟิล์มกรองแสงแห่งนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถช่วยลดปัญหาความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด ป้องกันปัญหามะเร็งผิวหนัง สร้างความสุข ความสบายตลอดการเดินทาง ช่วยประหยัด พลังงานลดภาวะโลกร้อน และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพต่อเนื่องตลอดไป

ผลการสำรวจตั้งแต่ปี 2553-2561

58% ปี 2553
65% ปี 2554
69% ปี 2555
77% ปี 2556
79% ปี 2557
81% ปี 2558
83% ปี 2559
85% ปี 2560
88% ปี 2561

SOME OF OUR FEATURED BRANDS

Back to top