SO-KOOL SECURITY SERIES

ฟิล์มอาคาร

    SO-KOOL Security Series เป็นฟิล์มนิรภัย ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง มีชั้นกาวที่เหนียวแน่น เมื่อเกิดแรงกระแทกจากวัตถุ จะเกิดการยึดเกาะชั้นฟิล์มกับกระจกแบบใยแมงมุมไม่ให้แตกกระจายอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่อาศัยในอาคารบ้านเรือน มีความหนามากกว่า 4 mil มีความแข็งแรงและทนทานแรงกระแทกจากวัตถุภายนอกได้ถึง 400ฟุต/ปอนด์ ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติพิเศษไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต สูงถึง 99% และมีคุณสมบัติพิเศษไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ สร้างความมั่นใจ คุ้มค่าสำหรับการดูแลชีวิตและทรัพย์สินผู้อยู่อาศัย สามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจน  และลดความร้อนได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับฟิล์มในระดับเดียวกัน รับประกันคุณภาพ 8 ปี

Back to top