SO-KOOL Super Black SERIES

ฟิล์มรถยนต์

SO-KOOL Super Black SERIES ฟิล์มนาโนแบล็ค เซรามิค คาร์บอน ลดความร้อนดีเยี่ยม มืดนอกสว่างใน ได้ความเป็นส่วนตัว จะไม่เปลี่ยนสี สีฟิล์มจะไม่ซีดจาง โมเลกุลของคาร์บอน (สีดำ) ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตฟิล์มกรองแสง ด้านนอกมีสีดำสนิท แต่เมื่ออยู่ในรถ มองออกไปภายนอกแล้วไม่มืดเหมือนกับฟิล์มทั่วไป สร้างโดยใช้เทคโนโลยีนาโน สัญญาณอิเล็กทรอนิก Easypass สัญญาณGPS ของระบบนำทาง ผ่านฉลุย UV 99% รับประกัน 8 ปี

Back to top